Kontaktné údaje

Ing. Mário Ďuriač – SMILETECH

Hostie 109
951 94 Hostie

IČO: 43412688
DIČ: 1077186143

Tel.: +421 918 520 774
e-mail: smiletech@smiletech.sk
web: www.smiletech.sk

Bankové spojenie (IBAN): SK06 7500 0000 0040 0437 9837